Παροτρύνετε τους ασθενείς σας - μετρήστε την κίνηση

Tι είναι το Riablo

Το Riablo είναι μια καινοτόμος ιατρική συσκευή που σχεδιάστηκε από την Euleria για την υποστήριξη των φυσικοθεραπευτών στην καθημερινή τους εργασία με τους ασθενείς τους.

Αποτελείται από φορητούς αισθητήρες και μια σταθερομετρική πλατφόρμα η οποία μεταφέρει δεδομένα σε ένα λογισμικό το οποίο παρέχει την αναγκαία βιολογική επανατροφοδότητση (biofeedback) μέσω μιας οθόνης. Μέσω της χρήσης οπτικής-ακουστικής βιοανάδρασης που σχεδιάστηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την CoRehab, οι κινήσεις κάθε μεμονωμένης άσκησης αποκατάστασης εκτελούνται μόνο με τον ορθό τρόπο, με κίνητρο και επιμέλεια.

Η υψηλή ακρίβεια με την οποία οι φορητοί αισθητήρες και η σταθερομετρική πλατφόρμα καταγράφουν τις κινήσεις, εγγυάται υψηλό επίπεδο ακρίβειας των εγγεγραμμένων δεδομένων και κατά συνέπεια της βιολογικής επανατροφοδότητσης (biofeedback) που προσφέρει το λογισμικό.

Κερδίστε την άνοια

Η αδυναμία κατανόησης των σφαλμάτων και η ανακρίβεια των κινήσεων είναι παράγοντες που περιορίζουν τη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενή μετά τον τραυματισμό. Το Riablo φτιάχτηκε για να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα κερδίζοντας την άνοια των ασκήσεων!

Αντικειμενικά αποτελέσματα

Το Riablo μας δίνει αριθμητικά δεδομένα τόσο στη φάση προκαταρκτικής αξιολόγησης όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησης-θεραπείας. Συμπληρώνουν αυτή τη λειτουργία τα συγκριτικά πάνελ μεταξύ ομάδων ασθενών και ποσοστού σήμανσης των στόχων (δύναμη, κινητικότητα, ισορροπία και μεταφορά φορτίου).

Ακριβέστερες ασκήσεις

Χάρη στη βιοανάδραση και στα περιθώρια σφάλματος που καθορίστηκαν από το φυσικοθεραπευτή μέσω του λογισμικού, θα είμαστε σίγουροι ότι όλες οι επαναλήψεις θα είναι σωστές, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια της διαδικασίας αποκατάστασης όλων των ασθενών σας.

Αποθηκευμένες ασκήσεις

Το Riablo διαθέτει περισσότερες από 350 αποθηκευμένες ασκήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν με 130 βασικές κινήσεις που καλύπτουν όλες τις περιοχές του σώματος, τα άνω άκρα, την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, καθώς και ασκήσεις για την αποκατάσταση βασικών χαρακτηριστικών όπως το περπάτημα, η ισορροπία και ασκήσεις για core stability.

Εξατομεικευμένες ασκήσεις

Οι κινήσεις μπορούν στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν σε επαναλήψεις, αποφασίζοντας τον χρόνο της κάθε επανάληψης, ισομετρικά, ρυθμίζοντας το χρόνο συντήρησης και ανάπαυσης, ή σε κίνηση, κινούμενος δηλαδή εντός μιας κοινής περιοχής που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων. Μόλις δημιουργηθεί το πρόγραμμα, κάθε άσκηση μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με: το επίπεδο δυσκολίας, τον αριθμό σετ, επαναλήψεων, τη διάρκεια κάθε επανάληψης, τους χρόνους ανάπαυσης.

Εκτέλεση της άσκησης

Όταν το πρόγραμμα είναι έτοιμο, μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάθε ασθενή ή να αποθηκευτεί στις αγαπημένες ακολουθίες για να χρησιμοποιηθεί αργότερα με περισσότερους ασθενείς. Μόλις ο ασθενής ξεκινήσει την άσκηση, βρίσκεται μπροστά σε οθόνες που τον καθοδηγούν βήμα προς βήμα στη σωστή και αυτόνομη εκτέλεση κάθε άσκησης που έχει σχεδιαστεί για αυτόν.

Ευκολία στη χρήση

Η χρήση του Riablo είναι πολύ απλή. Ο φυσικοθεραπευτής έχει στη διάθεσή του μια πλούσια προκαθορισμένη βιβλιοθήκη ασκήσεων από την οποία θα επιλέξει να δημιουργήσει προγράμματα ασκήσεων κατάλληλα για κάθε ασθενή ή ομάδα ασθενών.

Ασκήσεις

Το Riablo είναι μια συσκευή βιοανάδρασης. Κάθε μεμονωμένη άσκηση μετατρέπεται έπειτα από το λογισμικό σε ένα απλό βιντεοπαιχνίδι που ο ασθενής πρέπει να ολοκληρώσει εκτελώντας τις κινήσεις σωστά. Σε κάθε άσκηση υπάρχουν το πολύ δύο παράμετροι που μετακινούν έναν «πλοηγό» στην οθόνη προς τις τέσσερις κατευθύνσεις. Ο ασθενής θα πρέπει να μετακινήσει αυτόν τον πλοηγό εκτελώντας τις σωστές κινήσεις της άσκησης – μετρούμενες από τους φορητούς αισθητήρες και την πλατφόρμα – για να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους.

Αναφορά

Μόλις ολοκληρωθεί μια άσκηση, ο φυσικοθεραπευτής βρίσκει όλα τα αποτελέσματα διαθέσιμα με τη μορφή μιας διαισθητικής αναφοράς.

Αυτές οι αναφορές είναι πολύ χρήσιμες για να παρακολουθείτε τις ασκήσεις που εκτελούνται από τον ασθενή στην κλινική ή στο σπίτι, τόσο από άποψη ποσότητας (του χρόνου και του αριθμού των ασκήσεων) όσο και από άποψη ποιότητας, με απλούς δείκτες που δείχνουν πώς πραγματοποιήθηκε κάθε άσκηση.

Τι μετρά

Χάρη σε αυτό το απλό αλλά ακριβές όργανο, το Riablo με περισσότερες από 350 ασκήσεις επιτρέπει τη μέτρηση διαφόρων συνδυασμών:

  • Κάμψη και έκταση του γόνατος
  • Κάμψη, έκταση, απαγωγή και επαγωγή ισχίου
  • Κάμψη, έκταση και πλευρική κάμψη του κορμού
  • Κάμψη, έκταση και απαγωγή του ώμου
  • Κάμψη, πρηνισμός – υπτιασμός σε σχέση με τον αγκώνα
  • Κέντρο πίεσης (COP) και πίεση στις διάφορες περιοχές του ποδιού

Αξιολογήσεις

Ισορροπία

Δοκιμή Romberg με μετρήσεις Sway, RMS και συνδεδεμένες μετρήσεις. Η δοκιμή πραγματοποιείται με τη σταθερομετρική πλατφόρμα Riablo σε συνθήκες σταθερότητας και αστάθειας.

 

R.O.M κάτω άκρα

Με μετρήσεις κάμψης-έκτασης γόνατος, κάμψης-έκτασης και απαγωγής ισχίου.

 

R.O.M άκρα

Με μετρήσεις κάμψης, έκτασης και απαγωγής του ώμου, κάμψης του αγκώνα και πρηνισμόςυπτιασμός

 

R.O.M σπονδυλική στήλη

Με εστίαση στην οσφυϊκή περιοχή της σπονδυλικής στήλης σε πρόσθια – οπίσθια, πλευρική κάμψη και έκταση.

 

Ορθοπαιδική λειτουργικότητα

Με δοκιμή παθητικής και ενεργητικής κινητικότητας, δοκιμή ιδιοδεκτικής ικανότητας, μονοποδική ισορροπία, Timed Up and Go (TUG) και τεστ αντοχής τετρακέφαλων.

 

Αθλητική λειτουργικότητα

Με ημικαθίσματα, προβολές, πέρασμα εμποδίου, μέτρηση της ευλυγισίας της πίσω κινητικής αλυσίδας, core stability και κινητικότητα ώμων.

Το Riablo είναι ιδανικό για

Ορθοπαιδικοί

Κατάλληλο για ορθοπαιδικούς ασθενείς, το Riablo ξεκίνησε με τέτοιου είδους ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται φυσικοθεραπεία μετά από προθέσεις ισχίου και γόνατος.

Νευρολογικοί

Αυτός ο τύπος ασθενών επωφελείται από τη χρήση του Riablo για την αποκατάσταση ή τη συντήρηση των νευρικών ικανοτήτων. Παραδείγματα είναι η νόσος του Πάρκινσον, η σκλήρυνση κατά πλάκας και η αταξία.

Πρόληψη πτώσεων

Η έρευνα έχει δείξει εδώ και πολλά χρόνια πώς η σωστή άσκηση μπορεί να ανακουφίσει και μερικές φορές να εξαλείψει τα προβλήματα του προθαλάμου που σχετίζονται με την ισορροπία. Με το Riablo σήμερα είναι πιο εύκολο.

Τραύματα στον αθλητισμό

Οι αθλητές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρήση του Riablo, χάρη στη διευκόλυνση αποκατάστασης από βλάβη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, προβλήματα γόνατος ή αστραγάλου.

Νωτιαίες βλάβες

Ένα από τα πιο εκπληκτικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει το Riablo ήταν υποστηρίζοντας την κλασική φυσικοθεραπεία στην αποκατάσταση σοβαρού τραυματισμού του νωτιαίου.

Τραυματισμοί ώμων

Το χρόνιο τραύμα στους ώμους και τα άνω άκρα μπορεί να γίνει σοβαρό πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Με το Riablo είναι δυνατή η πραγματοποίηση στοχευμένων ασκήσεων για αυτές τις παθήσεις.

Οσφυαλγίες και σπονδυλική στήλη

Στην ενήλικη ζωή είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε τις κακές συνήθειες που διατηρούνται εδώ και χρόνια. Με το Riablo είναι δυνατή η δράση σε αυτές τις περιοχές για τη βελτίωση και ανακούφιση του πόνου.

Παιδική ηλικία

Από μικρή ηλικία, η χρήση του Riablo επιτρέπει υγιή ανάπτυξη χάρη στις συμβουλές για ασκήσεις που μπορούν να είναι επίσης χρήσιμες σε υπαίθριες δραστηριότητες.