Η Μέθοδος ViSS®

ViSS® : Σύστημα εστιασμένης μηχανο-ηχητικής δόνησης τετράγωνου κύματος.

Τι είναι

Η ViSS®  μετακινεί κώνους αέρα με ταχεία αλληλουχία για να προκαλέσει μηχανική δόνηση τετράγωνου κύματος.

Η δόνηση μεταφέρεται στο δέρμα μέσω στατικών ηλεκτροδίων και αφού ξεπεράσει τα επιφανειακά στρώματα και το λίπος, “Ενεργοποιεί” τους μηχανικούς υποδοχείς “υψηλού κατωφλίου”.

Το σήμα μεταφέρεται από τους υποδοχείς και ενεργοποιεί ποικίλες αλληλεπιδράσεις και βιοχημικές διεργασίες παρεμβαίνοντας αποτελεσματικά σε διάφορες παθήσεις. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα αντιληπτά, ικανά να εφαρμοστούν στις ανάγκες κάθε ασθενή.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έχει τεκμηριωθεί με την πάροδο του χρόνου σε δεκάδες άρθρα, μελέτες, δύο Άτλαντες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και ένα δοκίμοιο που ταξινομεί με σαφήνεια όλα τα συστήματα αποκατάστασης που βασίζονται στη χρήση της δόνησης.

Οι ερευνητικές και κλινικές μελέτες, δημοσιευμένες σε έγκυρα περιοδικά (Impact Factor), έχουν προσδώσει στη ViSS® την απαιτούμενη εγκυρότητα και επιστημονική αξιοπιστία για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο φυσικοθεραπείας στις ακόλουθες παθήσεις / θεραπευτικές περιοχές:

 

 • Μετεγχειρητική/μετατραυματική αποκατάσταση
 • Ουρολογικές παθήσεις (νευρολογική και από ακράτεια του άγχους)
 • Θεραπεία του πόνου όπως παθήσεις μυϊκών συσπάσεων
 • Επιτάχυνση του επουλωτικών διαδικασιών
 • Πόνος στο άκρο φάντασμα
 • Μη φυσιολογική ανάπτυξη του ινώδους ιστού (χηλοειδής, υπερτροφικές ουλές)
 • Νευρολογική αποκατάσταση (αποτελέσματα από εγκεφαλικό)
 • Νευρολογικές εκφυλιστικές διαδικασίες (Parkinson)
 • Αρθροπάθειες/Αρθρίτιδες
 • Νεοπλασίες
 • Μυϊκές συσπάσεις
 • Χρόνιες κεφαλαλγίες
 • Χρόνιες κεφαλαλγίες όπου το φάρμακο δεν ανταποκρίνεται
 • Αυχενοβραχιαλγίες με μυϊκές συσπάσεις
 • Πλατυποδία
 • Συστηματικές νόσοι του σκελετού (Οστεοπόρωση)
 • Αναπροσαρμογές στάσης
 • Γήρας (πρόληψη πτώσεων, σαρκοπενία)
 • Ουρολογία (προστατεκτομή)
 • Δυσκοιλιότητα
 • Δυσμηνόρροια
 • Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός
 • Αισθητική ιατρική
 • Ευεξία (ποιότητα ζωής)

 

Η Μηχανο-ηχητική δόνηση

Κλινικές μελέτες έχουν εδώ και χρόνια αποδείξει την αποτελεσματικότητα των δονήσεων και τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειάς τους όταν εφαρμόζονται με συγκεκριμένη συχνότητα και ένταση. Η τεχνολογία παλαιότερων ετών διέφερε ως ένα βαθμό από αυτή που είναι διαθέσιμη σήμερα, ωστόσο, προσέφερε παρόμοια συστήματα  που προκαλούσαν δονήσεις μέσω της αποδιδόμενης ενέργειας. Μετά από προσεκτική εξέταση και πολυετή πειράματα, η Vite ltd κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν ήταν χρήσιμες για το σκοπό μας.  Καταλήξαμε στην ιδέα να διαχωρίσουμε αυτό που παρήχε ενέργεια από αυτό που έπρεπε να προκαλέσει δόνηση και να δημιουργήσουμε συνεπώς δόνηση σε οποιαδήποτε συχνότητα, χωρίς αντίσταση. Έτσι λοιπόν το 2004, γεννήθηκε η μηχανo-ηχητική δόνηση. Εδώ και χρόνια, αυτή η συσκευή έχει λάβει το “Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας” σε διάφορες χώρες και ήταν και θα παραμείνει η βάση της τεχνολογίας μας.

 

Τρόπος χρήσης των συσκευών

Οι δύο εκδόσεις της ViSS® διαθέτουν από 5 έως 14 εξόδους, με ταυτόχρονη δράση σε διάφορα μυϊκά τμήματα (έως και 28). Η συνεδρία για τον ασθενή λαμβάνει χώρα με απόλυτη άνεση.

Δεν απαιτείται ενεργή συμμετοχή, εκτός από την πραγματοποίηση κινήσεων, χρήσιμων για την αύξηση του συντονισμού, για τη βελτίωση της εκμάθησης της κίνησης του αθλητή ή για δυναμικές εφαρμογές στην περίπτωση  θεραπείας πόνου.

Μόλις τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια ο θεραπευτής ενεργοποιεί τη δόνηση επιλέγοντας το πρόγραμμα που έχει οριστεί βάσει της  πάθησης και του τύπου του ασθενή. Επίσης, το χειροκίνητο ηλεκτρόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργά στην εστιασμένη θεραπεία  των σημείων trigger.

 

Θεραπευτικά προγράμματα

Ευρεία επιλογή θεραπειών. Με βάση τις δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για τη ViSS®, έχουν εισαχθεί στο λογισμικό της 40 προκαθορισμένα προγράμματα (όσον αφορά στη συχνότητα, στο εύρος και στο χρόνο θεραπείας).

Ο καθορισμός των θεραπευτικών παραμέτρων και η εφαρμογή τους επιλέγονται μέσω ενός μενού, απλό στη χρήση του, ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά και την ηλικία του ατόμου.

 

Η διάρκεια και τα αποτελέσματα της  θεραπείας

Τα αποτελέσματα είναι εμφανή από την πρώτη κιόλας συνεδρία και διαρκούν για χρόνο πάνω από έξι μήνες. Στην περίπτωση των αθλητών, προκειμένου να διατηρηθούν και να βελτιωθούν τα εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση, συνιστώνται περαιτέρω κύκλοι συνεδριών.

 

Γιατί η Δόνηση πρέπει να είναι Εστιασμένη

Μηχανο-ηχητική (120 – 300 Hz) και Τετράγωνου κύματος.

 

Γιατί Μηχανο-ηχητική

Γιατί χάρη στο ρυθμιστή ροής είναι δυνατή η ταυτόχρονη θεραπεία πολλών μυϊκών ομάδων, με πανομοιότυπα αποτελέσματα για κάθε ηλεκτρόδιο χάρη στην αναλογία συχνότητας / έντασης.

Γιατί δεν προκαλεί βλάβη. Η μηχανική δόνηση που μεταδίδεται μέσω του αέρα είναι ελαστική και αλληλεπιδρά με τους μηχανοϋποδοχείς σε οποιοδήποτε βάθος χωρίς να προκαλέσει βλάβη τόσο στους ιστούς όσο και στα αγγεία.

Γιατί μεταβάλλοντας τη συχνότητα του κύματος επιτυγχάνουμε την επιλεκτική ενεργοποίηση διαφορετικών τύπων μυϊκών ινών ώστε να επιτυγχάνουμε τα ανάλογα θεραπευτικά αποτελέσματα.

 

Γιατί Τετράγωνο κύμα

Γιατί ο υποδοχέας είναι ΦΑΣΙΚΟΣ και ισχύει ο νόμος “όλον ή ουδέν”. Ένα τετράγωνο κύμα ενεργοποιεί τον υποδοχέα σε χρόνο πάνω από το τριπλάσιο σε σύγκριση με το χρόνο που απαιτείται με ένα ημιτονοειδές κύμα.

Γιατί  η μεγαλύτερη ενεργοποίηση του υποδοχέα Pacini οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανότητα εκφόρτισης και συνεπώς σε συνεχή αποστολή στο ΚΝΣ του μέγιστου σήματος πληροφοριών, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, που επιτυγχάνεται με τη λιγότερη δυνατή δαπάνη ενέργειας.

Γιατί η 15ετής έρευνα και εμπειρία μας οδήγησε στην αποτελεσματική διαχείρηση και ελέγχο των αρμονικών που θα μπορούσαν δυνητικά να διαταράξουν τόσο το τετράγωνο όσο και το ημιτονοειδές μεταδιδόμενο κύμα καθώς και  στον συγχρονισμό των κυμάτων επιστροφής. Ένα βέλτιστο κεντρομόλο σήμα, απόλυτα “καθαρό” και ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε διαταραχή.

Γιατί είναι εφικτός ο συνεχής έλεγχος της πίεσης και του διαστήματος μεταξύ των ερεθισμάτων. Γιατί η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση της Vissman επιτρέπει τη μείωση του αρνητικού ημικύματος στο ελάχιστο δυνατό, καθιστώντας τη θεραπεία πολύ αποτελεσματική με περιορισμένη χρήση ενέργειας.

 

Γιατί Εστιασμένη και με συχνότητες 120 – 300 Hz

Rosenkranz: η δόνηση έχει αποκλειστικά εστιασμένο αποτέλεσμα,

Τα σωμάτια του Pacini: μέγιστος παράγοντας ενεργοποίησης τα 300 Hz,

Melzack και Wall: δράση στον έλεγχο του πόνου στα 120 Hz,

Wolpaw: ενεργοποίηση των παραδειγμάτων LTP και LTC σε συχνότητες βιολογικά υψηλές,

Lucier: μέγιστη ικανότητα ενεργοποίησης των κινητικών νευρώνων alpha: 300Hz,

Kandel: σε συχνότητα και ένταση βιολογικά υψηλές η δόνηση προκαλεί νέες συνάψεις σε επιλεγμένα νευρικά δίκτυα.

 

Η ViSS® πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές

Η χρήση της ViSS εγγυάται εκπληκτικά αποτελέσματα με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ιδιοδεκτικότητας και της τροποποίησης των βιοχημικών και ορμονικών παραγόντων. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνάδουν πλήρως με την έννοια του εφελκυσμού που άλλαξε πρόσφατα τη γενική άποψη πολλών επιστημόνων.