Η επαναστατική νέα τεχνολογία που βελτιστοποιεί
τα αποτελέσματα κάθε θεραπείας

Σύστημα εστιασμένης μηχανο-ηχητικής δόνησης τετράγωνου σήματος

Καινοτόμος εξοπλισμός θεραπευτικού Laser,
Ultrasound, Cryo-Thermal και Αισθητικής

Μια νέα διάσταση στη διαδικασία της αποκατάστασης

Εξοπλισμός καθαρισμού και αποστείρωσης αέρα

Νέα

EULERIA – ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ RIABLO

Η νευρολογική αποκατάσταση ή νευροαποκατάσταση, είναι εκείνος ο κλάδος της ιατρικής αποκατάστασης που ασχολείται με την αποκατάσταση προβλημάτων και αναπηριών που προκαλούνται από νευρολογικές...

Περισσότερα