Η επαναστατική νέα τεχνολογία που βελτιστοποιεί
τα αποτελέσματα κάθε θεραπείας

Σύστημα εστιασμένης μηχανο-ηχητικής δόνησης τετράγωνου σήματος

Μια νέα διάσταση στη διαδικασία της αποκατάστασης

Εξοπλισμός καθαρισμού και αποστείρωσης αέρα